Adatkezelési tájékoztató

A következő szerződési feltételek az opskar.com weboldal és a weboldalon vagy azon keresztül elérhető összes tartalom, szolgáltatás és termék (együttesen a Weboldal) használatát szabályozzák. A Weboldal az op („ops”) tulajdonában és üzemeltetője. A weboldalt az Ön beleegyezésével kínáljuk, az itt található összes feltétel és feltétel, valamint az összes többi működési szabály, irányelv (ideértve korlátozás nélkül az OPS adatvédelmi irányelveit) és eljárásainak módosítása nélkül, amelyeket időről időre közzétehet ezen a webhelyen a OPS (együttesen: a „Megállapodás”).

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a megállapodást, mielőtt elérné vagy használná a honlapot. A weboldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik abba, hogy kötelezővé válik a megállapodás feltételei. Ha nem ért egyet a jelen szerződés összes feltételeivel, akkor nem férhet hozzá a weboldalhoz, és nem használhat semmilyen szolgáltatást. Ha ezeket a feltételeket az OPS ajánlatnak tekinti, az elfogadás kifejezetten ezen kifejezésekre korlátozódik. A honlap csak azok számára érhető el, akik legalább 13 évesek.

 • Az opskar.com fiókja és webhelye. Ha blogot / webhelyet hoz létre a webhelyen, felelős a fiókja és a blog biztonságának fenntartásáért, és Ön teljes mértékben felelős a fiók alatt végzett minden tevékenységért és a bloggal kapcsolatos egyéb tevékenységekért. Nem szabad félrevezető vagy jogellenes módon leírni vagy hozzárendelni a bloghoz tartozó kulcsszavakat, többek között a mások nevével vagy hírnevével való kereskedelemre szánt módon, és az OPS módosíthatja vagy eltávolíthatja azokat a leírásokat vagy kulcsszavakat, amelyeket nem megfelelőnek vagy jogellenesnek tart, vagy egyébként valószínűleg OPS felelősséget okozhat. Azonnal értesítenie kell az OPS-t a blogja, fiókja vagy bármely más biztonsági szabálysértés jogosulatlan felhasználásáról. Az OPS nem vállal felelősséget az Ön által tett bármely cselekményért vagy mulasztásért, beleértve az ilyen cselekmények vagy mulasztások következtében felmerülő bármilyen kárt.

 

 • A közreműködők felelőssége. Ha blogot üzemeltet, blogot kommentál, anyagot tesz fel a Weboldalra, linkeket tesz közzé a Weboldalon, vagy más módon teszi elérhetővé (vagy engedélyezi bármely harmadik fél számára, hogy elérhetővé tegyen) anyagot a Weboldalon keresztül (bármilyen ilyen anyag, „Tartalom”) ), Ön teljes felelősséggel tartozik a Tartalom tartalmáért és az ebből származó károkért. Ez a helyzet függetlenül attól, hogy a kérdéses Tartalom szöveget, grafikát, audio fájlt vagy számítógépes szoftvert tartalmaz-e. A Tartalom elérhetővé tételével Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
 • A tartalom letöltése, másolása és használata nem sérti a tulajdonjogot, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik fél szerzői, szabadalmi, védjegy vagy kereskedelmi titkárait;
 • Ha a munkáltató joga van az Ön által létrehozott szellemi tulajdonjogokhoz, vagy (i) a munkáltatójától kapott engedélyt a tartalom közzétételére vagy elérhetővé tételére, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen szoftverre, vagy (ii) a munkáltatójától Minden jog a Tartalomban vagy a Tartalomban;
 • Teljes mértékben teljesítetted a Tartalommal kapcsolatos bármely harmadik féltől származó licencet, és megtettél mindent, ami szükséges ahhoz, hogy a végfelhasználóknak minden szükséges feltételt sikeresen átadjanak;
  A Tartalom nem tartalmaz vagy telepít vírusokat, férgeket, rosszindulatú programokat, trójai programokat vagy egyéb káros vagy pusztító tartalmat;
 • A tartalom nem spam, nem gépi vagy véletlenszerűen generált, és nem tartalmaz olyan etikátlan vagy nemkívánatos kereskedelmi tartalmat, amely harmadik fél webhelyére irányuló forgalmat irányít vagy növeli a harmadik fél webhelyeinek keresőmotorok rangsorolását vagy további jogellenes cselekményeket (pl. Mint az adathalászat), vagy megtévesztheti a címzetteket az anyag forrásától (pl. Spoofing);
 • A Tartalom nem pornográf, nem tartalmaz fenyegetést vagy erőszakot a magánszemélyek vagy jogalanyok ellen, és nem sérti harmadik fél magánéletét vagy nyilvánosságát;
 • A blogodat nem hirdetik nem kívánt elektronikus üzenetek révén, például hírcsoportok, e-mail listák, egyéb blogok és webhelyek spam-linkjei és hasonló nem kívánt promóciós módszerek;
 • blogodat nem úgy nevezik meg, hogy félrevezesse olvasóidat, ha azt gondolják, hogy egy másik személy vagy cég vagy. Például a blogod URL-je vagy neve nem más személy neve, mint te magad vagy a saját céged; számítógépes kódot tartalmazó Tartalom esetén pedig pontosan kategorizálta és / vagy leírta az anyagok típusát, jellegét, felhasználását és hatásait, függetlenül attól, hogy ezt az OPS kéri-e vagy sem.

Az OPS-hoz való tartalmának a webhelyre való felvételével az OPS-nak világméretű, jogdíjmentes és nem kizárólagos licencet ad a tartalom reprodukálására, módosítására, adaptálására és közzétételére kizárólag a blog megjelenítésére, terjesztésére és reklámozására. . Ha törli a tartalmat, az OPS ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy eltávolítsa azt a webhelyről, de tudomásul veszi, hogy a gyorsítótár vagy a Tartalomra vonatkozó hivatkozások nem érhetők el azonnal.

Az OPS-nak ezen nyilatkozatok vagy garanciák korlátozása nélkül joga van (bár nem kötelessége) az OPS saját belátása szerint (i) megtagadni vagy eltávolítani minden olyan tartalmat, amely az OPS ésszerű megítélése szerint sérti az OPS irányelveit vagy bármilyen módon káros vagy kifogásolható, vagy (ii) az OPS saját belátása szerint bármely okból megszünteti vagy megtagadja a Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát. Az OPS nem köteles visszatéríteni a korábban kifizetett összegeket

 • Fizetés és megújítás.
  Általános feltételek.
  Egy termék vagy szolgáltatás kiválasztásával elfogadja, hogy az OPS-nak fizetnie kell a feltüntetett egyszeri és / vagy havi, illetve éves előfizetési díjakat (egyéb fizetési feltételek is szerepelhetnek más kommunikációban). Az előfizetési kifizetéseket az előleg fizetésének napján kell felszámítani azon a napon, amikor feliratkozik a frissítésre, és a szolgáltatás igénybevételét havonta vagy éves előfizetési időszakra fedezi. A kifizetések nem visszatéríthetők.
  Automatikus megújítás.
  Hacsak nem értesíti az OPS-t az alkalmazandó előfizetési időszak lejárta előtt, amelyről törölni kíván egy előfizetést, az előfizetés automatikusan megújul, és Ön felhatalmaz minket arra, hogy összegyűjtjük az adott előfizetésre vonatkozó éves vagy havi előfizetési díjat (valamint minden adót) bármilyen hitelkártyával vagy más fizetési mechanizmussal, melyet Önnek nyilvántartásba vettünk. A frissítések bármikor törölhetők, ha az OPS-nak írásban megküldi a kérését.

 

 • Szolgáltatásokat.
  Díjak; Fizetés. Szolgáltatási fiókra történő regisztrációval vállalja, hogy megfizeti az OPS-t a vonatkozó beállítási díjakkal és az ismétlődő díjakkal. Az alkalmazandó díjak kiszámlázása a szolgáltatás létrejöttének napjától és az ilyen szolgáltatások igénybevétele előtt történik. Az OPS fenntartja a jogot, hogy a fizetési feltételeket és díjakat harminc (30) nappal korábban írásban értesítse. A szolgáltatásokat bármikor lemondhatja, harminc (30) napos írásbeli értesítéssel az OPS Ügyfélszolgálatához. Ha a szolgáltatás magában foglalja az elsőbbségi e-mail támogatás elérését. Az „e-mail támogatás” azt a lehetőséget jelenti, hogy bármikor e-mailben kérhessen technikai támogatást (az OPS ésszerű erőfeszítéseivel, hogy egy munkanapon belül válaszoljon) a VIP szolgáltatások használatával kapcsolatban. A „Prioritás” azt jelenti, hogy a támogatás elsőbbséget élvez a szokásos vagy ingyenes opskar.com szolgáltatások felhasználói támogatásával szemben. Minden támogatást az OPS szabványos szolgáltatási gyakorlatának, eljárásainak és házirendjeinek megfelelően nyújtunk.

 

 • A weboldal látogatóinak felelőssége. Az OPS nem tekintette át és nem is vizsgálhatja felül a Weboldalon közzétett összes anyagot, beleértve a számítógépes szoftvert, és ezért nem felelős az anyag tartalmáért, használatáért vagy hatásaiért. A Weboldal üzemeltetésével az OPS nem jelenti azt, hogy azt támogatná, hogy jóváhagyja az ott közzétett anyagot, vagy úgy véli, hogy az ilyen anyag pontos, hasznos vagy nem káros. Ön felelős a szükséges óvintézkedések megtételéért, hogy megvédje magát és számítógépes rendszereit a vírusoktól, férgektől, trójai falovaktól és más káros vagy romboló tartalomtól. A Weboldal tartalmazhat sértő, illetlen vagy egyéb módon kifogásolható tartalmat, valamint technikai pontatlanságokat, tipográfiai hibákat és egyéb hibákat tartalmazó tartalmat. A Weboldal tartalmazhat olyan anyagokat is, amelyek sértik harmadik személyek magánélethez való jogát, nyilvánosságra hozatali jogait vagy szellemi tulajdonjogát és egyéb tulajdonosi jogait, vagy amelyek letöltésére, másolására vagy felhasználására további feltételek vonatkoznak, feltéve, hogy nem. Az OPS nem vállal felelősséget a Weboldal látogatóinak használatából, vagy az ott közzétett tartalomnak a látogatók általi letöltéséből eredő bármely kárért.

 

 • A többi webhelyen közzétett tartalom. Nem vizsgáltuk át, és nem tekinthetjük át az összes olyan anyagot, beleértve a számítógépes szoftvert is, amely az opskar.com linkekre mutató weboldalakon és weboldalakon elérhetővé vált, és amely az opskar.com linkre hivatkozik. a vállalat nem rendelkezik semmilyen kontrollal azokon a nem vállalati webhelyeken és weboldalakon, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért vagy használatáért. Az OPS nem egy saját webhelyére vagy weboldalára való hivatkozással nem képviseli vagy nem jelenti azt, hogy jóváhagyja az ilyen webhelyet vagy weboldalt. Ön felelős a szükséges óvintézkedések megtételéért, hogy megvédje magát és számítógépes rendszereit a vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és egyéb káros vagy romboló tartalmaktól. Az OPS nem vállal semmilyen felelősséget a nem opciókkal rendelkező webhelyek és weboldalak használatából eredő károkért.

 

 • Szerzői jogok megsértése és a DMCA irányelvek. Mivel az Ön vállalata arra kéri a többieket, hogy tartsák tiszteletben szellemi tulajdonjogaikat, tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy gondolja, hogy az opskar.com webhelyen található vagy ahhoz linkelt anyag sérti a szerzői jogait, javasoljuk, hogy értesítse az OPS-t az OPS Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) irányelveinek megfelelően. Az OPS minden ilyen értesítésre válaszol, beleértve szükség szerint vagy helyénvaló módon a jogsértő anyag eltávolításával vagy a jogsértő anyaggal való összes kapcsolat letiltásával. Az OPS megszünteti a látogatók hozzáférését a Weboldalhoz és a weboldal használatát, ha megfelelő körülmények között a látogató megállapítja, hogy az OPS vagy mások szerzői jogainak vagy egyéb szellemi tulajdonjogainak ismételt megsértője. Ilyen felmondás esetén az OPS nem lesz köteles visszatéríteni az OPS-nak korábban kifizetett összegeket.

 

 • Szellemi tulajdon. Ez a Megállapodás nem ruházza át az Ön vállalatáról OPS vagy harmadik fél szellemi tulajdonát, és minden jog, tulajdonjog és érdek az ilyen tulajdonra és az ilyen tulajdonra vonatkozóan (a felek között) kizárólag az OPS-nál marad. Az OPS, az opskar.com, az opskar.com embléma, valamint az opskar.com-tal vagy a Webhellyel kapcsolatban használt összes egyéb védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó az OPS vagy az OPS licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Weboldal kapcsán használt egyéb védjegyek, szolgáltatási jelek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei lehetnek. A Webhely használata nem ad jogot vagy licencet bármilyen OPS vagy harmadik fél védjegyének reprodukálására vagy más módon történő felhasználására.

 

 • Reklámok. Az OPS fenntartja a jogot, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a blogjában, kivéve, ha megvásárolt egy hirdetés nélküli fiókot.

 

 • Hozzárendelés. Az OPS fenntartja a jogot, hogy a blog láblécében vagy eszköztárában hozzárendelési linkeket jelenítsen meg, például „Blog az opskar.com-on”, a téma szerzője és a betűtípus-hozzárendelés.
  Partner termékek. Ha valamelyik partnerünktől aktivál egy partner terméket (pl. Témát), elfogadja az adott partner szolgáltatási feltételeit. A partner termékének deaktiválásával bármikor leiratkozhat szolgáltatási feltételeikről.

 

 • Domain nevek. Ha domain nevet regisztrál, korábban regisztrált domain nevet használ vagy továbbít, akkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy a domain név használatára az Internet Corporation hozzárendelt nevekre és számokra („ICANN”) irányelvei is vonatkoznak, beleértve azok nevét is. Regisztrációs jogok és felelősségek.

 

 • Változtatások. Az OPS fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa vagy kicserélje e megállapodás bármely részét. Az Ön felelőssége, hogy a Megállapodást rendszeresen ellenőrizze a változásokért. A jelen Megállapodás bármely módosításának közzétételét követően a Weboldal használatának folytatása vagy a honlaphoz való hozzáférés a módosítások elfogadását jelenti. Az OPS a jövőben is kínálhat új szolgáltatásokat és / vagy szolgáltatásokat a honlapon keresztül (beleértve az új eszközök és erőforrások kiadását). Az ilyen új funkciók és / vagy szolgáltatások a jelen Megállapodás feltételei alá tartoznak.
  Megszüntetés. Az OPS bármikor megszüntetheti az Ön hozzáférését a Weboldal egészéhez vagy bármely részéhez, indokkal vagy ok nélkül, előzetes értesítés nélkül, azonnal hatályba lépve. Ha fel akarja mondani ezt a megállapodást vagy opskar.com fiókját (ha van ilyen), egyszerűen felhagyhat a Weboldal használatával. A fentiek ellenére, ha van fizetett szolgáltatási számlája, akkor az OPS csak akkor szüntetheti meg ezt a fiókot, ha lényegesen megszegi a jelen Szerződést, és az OPS értesítésének kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem orvosolja ezt a jogsértést; feltéve, hogy az OPS szolgáltatásunk általános leállításának részeként azonnal felmondhatja a Weboldalt. Ennek a Megállapodásnak minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva fenn kell állnia a felmondás után, fennáll a felmondás után is, beleértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártérítést és a felelősség korlátozásait.

 

 • Jótállás kizárása. A Weboldalt „olyan állapotban” biztosítjuk. Az OPS, beszállítói és licencengedélyezői ezennel elutasítanak bármilyen, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, ideértve - korlátozás nélkül - az értékesíthetőségre, egy adott célra való alkalmasságra és a jogsértésekre vonatkozó garanciákat. Sem a vállalata, sem beszállítói és licencadói nem vállalnak garanciát arra, hogy a Weboldal hibátlan lesz, vagy hogy a hozzáférés folyamatos vagy megszakítás nélküli lesz. Megértette, hogy saját belátása szerint és felelősségére letölti a Webhelyet, vagy más módon szerez be tartalmat vagy szolgáltatásokat a Weboldalról.

 

 • Korlátolt felelősség. Semmi esetre sem az OPS, sem annak beszállítói vagy licencadói semmilyen felelősséget nem vállalnak a jelen szerződés bármelyik tárgya tekintetében semmilyen szerződés, gondatlanság, szigorú felelősség vagy más jogi vagy méltányos elmélet miatt: i. Különleges, véletlen vagy következményes károkért; ii. a helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzésének költsége; iii. az adatok felhasználásának vagy elvesztésének vagy korrupciójának megszakítása; vagy (iv) minden olyan összegért, amely meghaladja az OPS-nak az e megállapodás alapján az ügyet megelőző tizenkét (12) hónapban fizetett díjakat. Az OPS nem vállal felelősséget semmilyen meghibásodásért vagy késedelemért, ami az ésszerű ellenőrzésükön kívül eső ügyekben merül fel. A fentiek nem alkalmazhatók az alkalmazandó jog által tiltott mértékben.
  Általános képviselet és garancia. Ön képviseli és garantálja, hogy (i) a Weboldal használata szigorúan összhangban lesz az OPS adatvédelmi politikájával, a jelen Megállapodással és az összes vonatkozó jogszabálygal és rendelettel (beleértve korlátozás nélkül az Ön országában, államában, városában érvényes helyi törvényeket vagy rendeleteket). vagy más kormányzati terület, az online magatartás és az elfogadható tartalom tekintetében, és az összes alkalmazandó jogszabályt az Egyesült Államokból vagy az Ön lakóhelye szerinti országból exportált technikai adatok továbbítására vonatkozóan tartalmazza) és (ii) a weboldal használata nem sérti vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogainak helytelen alkalmazása.

 

 • Kártalanítás. Ön vállalja, hogy kártalanítja és ártalmatlanítja az OPS-t, annak vállalkozóit és licencadóját, valamint azok igazgatóit, tisztjeit, alkalmazottjait és ügynökeit a Weboldal használatából eredő minden követeléssel és költséggel szemben, beleértve az ügyvédi díjakat is, beleértve, de nem kizárólag, a jelen Szerződés megsértését.

 

 • Vegyes. Ez a megállapodás az OPS és Ön között teljes egészében a jelen tárgy tárgyában létrejött megállapodást alkotja, és azokat csak írásbeli módosítással, amelyet a vállalat felhatalmazott ügyvezetője írhat alá, vagy módosított változatának kiküldetésével módosíthatja. Kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok - ha vannak ilyenek - másként nem rendelkeznek, a jelen Megállapodást a Weboldal bármely hozzáférésére vagy használatára Kalifornia állam (USA) törvényei szabályozzák, kivéve annak kollíziós rendelkezéseit, valamint a megfelelő helyszínt. a felmerülő vagy azzal összefüggő viták az állam és a szövetségi bíróságok lesznek, amelyek a kaliforniai San Francisco megyében találhatók. A kényszerítő vagy méltányos jogorvoslati igények, valamint a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos igények kivételével (amelyeket bármely illetékes bíróságnál lehet kötvény kiküldése nélkül előterjeszteni), a jelen Megállapodás alapján felmerülő minden vitát a Megállapodás Átfogó Választottbírósági Szabályzata szerint kell rendezni Bírói Döntőbírói és Közvetítő Szolgálat, Inc. („JAMS”) három, az ilyen szabályoknak megfelelően kinevezett választott bíró által. A választottbírósági eljárásra a kaliforniai San Franciscóban kerül sor, angol nyelven, és a választottbírósági döntést bármely bíróságon végre lehet hajtani. A jelen Megállapodás érvényesítésére irányuló bármely eljárásban vagy eljárásban az uralkodó fél költségekre és ügyvédi díjakra jogosult. Ha a Megállapodás bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartják, akkor azt úgy értelmezik, hogy az tükrözi a felek eredeti szándékát, és a fennmaradó részek maradnak teljes egészében érvényben. Bármelyik fél lemondása a jelen Szerződés bármely feltételéről vagy annak bármely megsértéséről, bármely esetben nem mond le az ilyen feltételről vagy annak későbbi megszegéséről. A jelen Megállapodás alapján fennálló jogait bármely olyan félnek átruházhatja, amely beleegyezik és elfogadja a szerződési feltételeket; Az OPS feltétel nélkül átruházhatja a jelen Megállapodás szerinti jogait. Ez a megállapodás a felekre, utódaikra és megengedett megbízottjaira nézve kötelező és kötelező érvényű lesz.